05.05.2017


Članicama i članovima BAB-a i svima koji nas podržavate lijep pozdrav! Svima na koje je naš dosadašnji rad imao dobrog uticaja, lijep pozdrav! Imamo l ijepe vijesti za podijeliti s vama na početku ove godine. Gradski park u Gornjem Vakufu-Uskoplju, kojeg su osmislili i uradili članovi/ice zajednice i ekipa međunarodnih volonterki/a 2011 godine je konačno postao održiv i zaštićen. Čak i tokom samih radova, pravo vlasništva nad zemljištem je osporavano, i različiti pojedinci i grupe su pokušale ostvariti posjed nad zemljištem iz kapitalističkih razloga. Drago nam je da čujemo kako će lokalne vlasti obnoviti park i što će, kako je najavljeno, on ostati park na upotrebu svima.


Hello to all BAB members and supporters. Hello to everyone effected in a positive way from BABs previous work. To start this year we have some great news to share with you. The community park in GVU that was designed and built by members of the community and an international team of BAB volunteers in 2011 has finally been given long term sustainability and protection. Even on the days of building the park true ownership of the land was contested and various individuals/groups had tried to gain ownership of the land for capitalistic reasons. We are happy to hear the local government will refurbish the park and have announced it will remain as a park for all to use.


Here are some photos of the new pathway and playground built in the park by the the local community.Email: bridgesacrossborders.net@yahoo.com