BAB pruža podršku drugim grupama volotera u Sarajevu (15.03.2019).BAB supporting other volunteer groups in Sarajevo. (15.03.2019)

English text below.

Kako se netrpeljivosti, podjele i nasilje nastavljaju širom svijeta, naši BAB volonteri/ke nastavljaju pomagati izbjeglicama i imigrantima u Sarajevu. Podržavamo skloništa, kuhamo i dijelilmo pokrivače i vreće za spavanje kao i obično. Ali, uz to, shvatili smo da drugi vonoteri i male nevladine organizacije trebaju pomoć. Svakog petka naveče, naši sjajni volonteri/ke kuhaju za druge volontere iz svih grupa, tako da s emogu okupiti, pojesti dobar obrok i podijeliti iskustva. Hvala svima koji nama omogućavaju da pomognemo drugima.

As intolerance, division and violence continues around the world our BAB volunteers continue to help refugees and immigrants in Sarajevo. We support shelters, cook and give out blankets and sleeping bags as usual. But in addition we realised other volunteers and small ngo’s need support. Every Friday night our amazing volunteers cook for other volunteers from all groups, so they can come together, eat good food and share moments together. Thankyou to everyone who is making it possible for us to help others

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.