Poruka BAB/ Message from BAB to all.

Poruka BAB-a svima:U ovom trenu, svi prolazimo kroz teška vremena. BAB će se reorganizovati i razviti nove načine da nastavi sa radom. Nećemo planirati projekte sa volonterima koji prelaze granice do 2021. Molimo sve da se posvete svojim porodicama i zajednicama. Ako imate hrane, novca – dijelite. Jer virus ne poznaje naciju, vjeru, spol ili broj godina.Ovo su neke fotografije jednog od naših projekata prošle zime u Sarajevu. Kad je BAB prvi put došao, shvatili smo da su zdravstveni uslovi u nezvaničnim “skloništima” za imigrante i izbjeglice strašni. Pa smo se prihvatili posla i očistili ih. Kasnije je formirana neovisna grupa – brigada za čišćenje, i volonteri iz svih grupa su se ujedinili da čiste i spriječe bolesti i viruse. Hvala svim nevjerovatnim volonterima koji su pomogli. Hvala svima koji su donirali, pa smo mogli kupiti proizvode za čišćenje i zaštitnu odjeću za naše volontere.

Message from BAB to all. Everyone is going through hard times at the moment. BAB will be restructuring and developing ways of continuing our work. We will not plan any projects with volunteers crossing borders. until 2021. We ask everyone to focus on their own families and communities. If you have food, money etc, please share. A virus knows no ethnic, religious, gender or age differences.Here are some photos from one of our projects last winter in Sarajevo. When BAB first arrived we realized the health standards in unofficial shelters for refugees and immigrants was appalling. So we cleaned them. Later on an independent group called “cleaning brigade” was formed and volunteers from all groups worked together to clean and stop transmissions of disease and viruses. Thankyou to all amazing volunteers who helped. Thankyou to everyone who donated so we could buy cleaning products and PPE for our volunteers.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.