BAB novosti/BAB update. (04.10.2018) English text below.

Posljednjih sedmica se nismo javljali, ali smo bili zauzeti organizacijom i izgradnjom veza sa drugima u pozadini. Slijedi sažetak projakta, događaja i ličnih detalja. Više možete pročitati na našoj web stranici.

Jako smo sretni da će naša prva međunarodna razmjena početi za nedjelju dana. Ona se odnosi na dvadeset žena, deset iz Njemačke i deset iz Bosne i Hercegovine, zainteresovanih za umjetnost i aktivizam. Provešće dvije sedmice zajedno, prvu u Berlinu, drugu u Mostaru, BiH. Ova razmjena je stvorena u partnerstvu sa Nature Friends, Njemačaka i Vijeće mladih Mostara, BiH. Možete saznati više preko naše webstranice.https://bridgesacrossborders.net/info-and-solidarity-events/

Tokom druge sedmice BABA boravka u BiH, BAB volonteri će otputovati u sve zone sa migrantima i izbjeglicama, da razgovaraju o planovima za zimu i humanitarnoj krizi koju očekujemo. Ovi sastanci će biti sa pojedinačnim aktivistima/cama, volenterima/kama i malim grupama, za koje se nadamo da će umrežavanjam i zajedničkim radom nekako uspjeti obezbijediti da između 10 i 20.000 ljudi ostane živo. Za sad, ako sve bude išlo kako je planirano, mi ćemo pomagati i raditi u pranterstvu sa još 12 drugih grupa.

Takođe, tokom posjete Mostaru, nastavićemo da pružamo podršku Dječijem domu i predaćemo veliku količinu dokumenata na kojima smo radili, kako bi se popravila situacija sa brigom o djeci u riziku. Radićemo u partnerstvu za implementaciju novih strategija, za koje se nadamo da će pomoći djeci u riziku širom BiH. https://bridgesacrossborders.net/childrens-home-mostar/ https://bridgesacrossborders.net/our-project-at-the-childrens-home-in-mostar-13-06-2018/ Ovo će biti urađeno otoreno, dostupno i besplatno, radeći sa edukatorima/cama djece. Ovo je početak dugoročnog projekta, koji kao jedan od ciljeva ima i podršku traumatizovanim odraslim osobama. Takođe smo proširili naš krug i solidarisali se sa domicilnim stanovništvom, jednim plemenom u Brazilu.https://bridgesacrossborders.net/malo-djelo-solidarnosti-sa-drugim-dijelom-svijeta-a-small-act-of-solidarity-to-the-other-side-of-the-world-30-08-2018/ Ovo je prva naša podrška nekom tako udaljenom mjestu. Pored svega ovoga, dobili smo pomoć od izbjeglica bez smještaja kojima smo mi pomagali ovog ljeta u BiH, i to u brizi za maloljetnike bez skrbnika u UK.

Ima toga još, ali mislimo da smo dovoljno rekli za ovaj put.

Još nam trebaju donacije za naš zimski projekat, kad ćemo poslati tim za hitne intervencije u BiH.

The last weeks we have been quiet on updates but very busy organizing and networking in the background. Here is a summery of projects, events and personal moments. You can read more details by exploring the website.

We are very happy to announce our first international exchange will start in one weeks time. This is for twenty women, ten living in Germany and ten from Bosnia Herzegovina interested in art and activism. They will spend two weeks together, the first week in Berlin, Germany and the second in Mostar, BiH. Both elements include programs that include networking, learning about each other cultures, creating art and more. This exchange has been created in partnership with Nature friends, Germany and Mostar youth council, BiH. Both weeks will include an event about the exchange that will also be soli/info events for the refugees and immigrants in BiH. You can find out more by visiting our events page.https://bridgesacrossborders.net/info-and-solidarity-events/

During the second week in BiH two BAB volunteers will travel to all the refugee and immigrant hotspots to discuss and plan for the coming winter and the humanitarian disaster we are expecting to happen. These meetings will take place with individual activists, volunteers and small groups who through uniting and working together we hope can somehow provide the basic needs to keep between 10 and 20 000 people alive. So far if all goes to plan we will be supporting and working in partnership with at least twelve other groups.
Also during the visit to Mostar we are continuing our support for the children’s home and will be handing over a large number of documents we have been working on to improve the care of children at risk.https://bridgesacrossborders.net/childrens-home-mostar/  https://bridgesacrossborders.net/our-project-at-the-childrens-home-in-mostar-13-06-2018/ We will work in partnership for the implementation of these new strategies, which we hope will go on to help children at risk throughout BiH. This will be done through open source and for free working with educators of children. This is the start of a long term project with additional aims of supporting traumatized adults. We also expanded out solidarity starting to support an indigenous tribe in Brazil. This is our first support to such a far away place.https://bridgesacrossborders.net/malo-djelo-solidarnosti-sa-drugim-dijelom-svijeta-a-small-act-of-solidarity-to-the-other-side-of-the-world-30-08-2018/

Along side all this we have been getting support from homeless refugees we helped in the summer in BiH now helping unaccompanied refugee children in the UK. There is more but we think that is enough to tell you for now. We still need donations for our winter project when we will send emergency response teams to BiH.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.