BAB novosti/Update (25.11.2018)

Za samo nekoliko dana prvi BAB volonteri će početi stizati ponovo u BiH, da pomažu sa izbjegličkom i migrantskom krizom. Neki od volontera su upravo završili sa medicinskom obukom za krizne i hitne situacije u Berlinu, i to je bila najbolja medicinska obuka kojoj sam ikad prisustvovao. Daleko naprednija nego bilo koja koju nudi Crveni križ/krst. Želimo zahvaliti Hilmar-u za ovu obuku, kao i centru mladih E-Lok, koji su nam ustupili svoju zgradu besplatno.

http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/

Već smo u početnim pregovorima da se ova obuka razvije i pruži svim volonterima. Posebno zato što nijedna velika NVO ili medicinska NVO pruža ovu vrstu treninga nezavisnim volonterima/kama ili malim grupama.

Ovo možda postane još jedno “prvo” iz BAB-a, upravo kao ERT (emergency response team). Još uvijek radimo na većoj podršci djeci u riziku u BiH.

Želimo zahvaliti prijateljima u Mostaru, SArajevu i Banjaluci, koji počinju prikupljati pomoć lokalno, kako bi pomogli izbjeglicama i migrantima. Radujemo se stvaranju povezanih mreža i održivih struktura sa ovim ljudima i grupama iz BiH.

Želimo zahvaliti i drugima koji pomažu. Tako vas je mnogo: ponekad djeluje silno, ali nam daje mož da vidimo kako mnogo pomoći i solidarnosti dolazi iz cijelog svijeta. Volimo vas i molimo: nastavite nas pomagati.

Večeras idemo sresti još jendu grupu koja će nam donirati sredstva, koja će nam omogućiti da gradimo skloništa i pripremimo prazne zgrade za zimu, kako bi se ljudi prestali smrzavati na ulicama i u parkovima širom Bosne i Hercegovine.

Hvala svima koji podržavaju naš rad od 2011, ali posebno posljednju godinu, kad se svašta promijenilo za BAB, a naša podrška, broj naših pomagača/ica i volontera/ki se znatno povećao. ne možemo raditi ovo bez vas.

BAB koordinator

In just a few days our first BAB volunteers will start arriving again in BiH to start helping with refugee crisis there. Some of our volunteers just compleated our crisis emergency medical training in Berlin, which was the best medical training I have ever taken part in. Much more advanced than anything the Red Cross offers. We would like to say thankyou to Hilmar for this training and also thanks to E-Lok youth center who gave us their building to use free of charge.

http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/

We are already in early discussions if this kind of training could be developed and offered for other volunteers. Especially as non of the big NGO’s or medical NGOs offer this kind of training for independent volunteers or small groups.

This could be yet another first from BAB just as the ERT (emergency response team) is. We are also still developing more assistance for Bosnian Herzegovinian children at risk.

We would like to thank our friends in Mostar, Sarajevo and Banja Luka who are starting to collect aid locally to help the refugees and immigrants. We are looking forward to developing networks and sustainable working structures with these people and groups from BiH.

We also want ot thank all of you who are supporting. There are so many of you: It is sometimes overwhelming but also gives us power to see so much support and solidarity coming from around the world. We love you and please keep helping.

Tonight we go to meet another group who will give us a financial donation that will actually enable us to be able to build shelters and winterize empty buildings, to stop people freezing in the streets and parks around BiH.

Thankyou to everyone who has been supporting our work since 2011, but especially the last year when something changed for BAB as the numbers of our supporters, volunteers and helpers greatly increased. We cannot do this work without you.

BAB coordinator.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.