BAB update (24.12.2018)

English text below.

Moramo se izvinuti što nam je trebalo ovoliko vremena da napišemo novosti. Otkako je naš Tim za hitne intervencije stigao u Bosnu i Hercegovinu, odmah smo počeli raditi i ne prestajemo. Radimo u partnerstvu sa drugim malim grupama, malim NVO i nezavisnim volonterima kako bismo obezbijedili podršku migrantima i izbjeglicama. Takođe počinjemo pružati pomoć starijim Bosancima i Hercegovcima. Naš rad je dosad uključivao pomaganje drugim grupama u podjeli hrane na hladnim, snijegom pokrivenim ulicama, čišćenje i izgradnja skloništa, cijepanje drva da se skloništa ugriju, dostava paketa hrane, pružanje aktivnosti u zvaničnom izbjegličkom kampu, pomaganje u dostavi pomoći. Radimo zajedno sa divnim ljudima Bosne i Hercegovine i iz cijelog svijeta, koji zajedno rade kako bi pomogli drugima. Ovi volonteri i naš BAB tim nas stalno iznova zapanjuju svojim nepresušnim entuzijazmom, saosjećanjem, empatijom i teškim radom.Kako kažu, slika govori hiljadu riječi.

We must apologize for a taking some time to write an update. Since our Emergency Response Team arrived in Bosnia Herzegovina we started working immediately and have not stopped. We are working in partnership with other small groups, small NGO’s and independent volunteers to provide support for refugees and immigrants. Also we are now starting to provide support for elderly Bosnian Herzegovinians. Our work so far includes helping other groups feed people on the cold snow covered streets, cleaning and building shelters, chopping wood for warmth for the shelters, delivering food packs, providing activities in an official camp, helping deliver aid. We are working with other people from Bosnia Herzegovina and around the world who are working together to help other people. We are constantly amazed by these volunteers and our BAB team at their never ending commitment, compassion, empathy and hard work. As they say a picture can tell a thousand words.

Helping feed refugees and immigrants in the cold and snow.

BAB volunteers chopping firewood for shelters.
Building shelters.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.