Volunteers arrive in Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (09.12.2018)

English text below.

Naša prva dva volontera su stigla u Sarajevo nakon duge vožnje iz Berlina. Nalazimo se sa starim prijateljima i nevjerovatnim volonterima da vidimo kako najbolje pomoći njima i njihovim programima pomoći izbjeglicama i imigrantima ovdje. Ogromno poštovanje za AidBrigade, Aid collective, BASIS, Cadus i druge grupe za njihov nevjerovatan rad. Takođe smo sortirali pomoć koju smo prikupili i ona je spremna da se preda BASIS-u za njihovu podjelu na ulicama.

Our first two volunteers have arrived in Sarajevo after a long drive from Berlin. We are catching up with old friends and amazing volunteers to find out how we can help their amazing support of the refugees and immigrants here. We have massive respect for AidBrigade, Aid collective, BASIS, Cadus and other groups for the amazing work they are all doing. We also sorted the aid we collected ready to be given to BASIS for their street distribution.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvala/Thankyou. (28.11.2018)

Posebno se želimo zahvaliti Fläming kuhinji na velikodušnoj donaciji. Želimo zahvaliti svima koji su donirali, bilo novac, deke, vreće za spavanje ili toplu odjeću. Sve ove donacije će uskoro biti iskorištene da se pomogne izbjeglicama i migrantima u BiH, jer se hladna zima brzo primiče. Hvala i nastavite nam pomagati da pomažemo drugima.

We would like to say a special thankyou to Fläming kitchen for their generous donation. We would like to thank everyone who has donated whether financial, blankets, sleeping bags and warm clothing. All these donations will be soon used to help the refugees and immigrants in BiH, as the cold winter is fast approaching. Thanks and please keep helping us to help others.

https://www.facebook.com/FlaemingKitchen/

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAB novosti/Update (25.11.2018)

Za samo nekoliko dana prvi BAB volonteri će početi stizati ponovo u BiH, da pomažu sa izbjegličkom i migrantskom krizom. Neki od volontera su upravo završili sa medicinskom obukom za krizne i hitne situacije u Berlinu, i to je bila najbolja medicinska obuka kojoj sam ikad prisustvovao. Daleko naprednija nego bilo koja koju nudi Crveni križ/krst. Želimo zahvaliti Hilmar-u za ovu obuku, kao i centru mladih E-Lok, koji su nam ustupili svoju zgradu besplatno.

http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/

Već smo u početnim pregovorima da se ova obuka razvije i pruži svim volonterima. Posebno zato što nijedna velika NVO ili medicinska NVO pruža ovu vrstu treninga nezavisnim volonterima/kama ili malim grupama.

Ovo možda postane još jedno “prvo” iz BAB-a, upravo kao ERT (emergency response team). Još uvijek radimo na većoj podršci djeci u riziku u BiH.

Želimo zahvaliti prijateljima u Mostaru, SArajevu i Banjaluci, koji počinju prikupljati pomoć lokalno, kako bi pomogli izbjeglicama i migrantima. Radujemo se stvaranju povezanih mreža i održivih struktura sa ovim ljudima i grupama iz BiH.

Želimo zahvaliti i drugima koji pomažu. Tako vas je mnogo: ponekad djeluje silno, ali nam daje mož da vidimo kako mnogo pomoći i solidarnosti dolazi iz cijelog svijeta. Volimo vas i molimo: nastavite nas pomagati.

Večeras idemo sresti još jendu grupu koja će nam donirati sredstva, koja će nam omogućiti da gradimo skloništa i pripremimo prazne zgrade za zimu, kako bi se ljudi prestali smrzavati na ulicama i u parkovima širom Bosne i Hercegovine.

Hvala svima koji podržavaju naš rad od 2011, ali posebno posljednju godinu, kad se svašta promijenilo za BAB, a naša podrška, broj naših pomagača/ica i volontera/ki se znatno povećao. ne možemo raditi ovo bez vas.

BAB koordinator

In just a few days our first BAB volunteers will start arriving again in BiH to start helping with refugee crisis there. Some of our volunteers just compleated our crisis emergency medical training in Berlin, which was the best medical training I have ever taken part in. Much more advanced than anything the Red Cross offers. We would like to say thankyou to Hilmar for this training and also thanks to E-Lok youth center who gave us their building to use free of charge.

http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/

We are already in early discussions if this kind of training could be developed and offered for other volunteers. Especially as non of the big NGO’s or medical NGOs offer this kind of training for independent volunteers or small groups.

This could be yet another first from BAB just as the ERT (emergency response team) is. We are also still developing more assistance for Bosnian Herzegovinian children at risk.

We would like to thank our friends in Mostar, Sarajevo and Banja Luka who are starting to collect aid locally to help the refugees and immigrants. We are looking forward to developing networks and sustainable working structures with these people and groups from BiH.

We also want ot thank all of you who are supporting. There are so many of you: It is sometimes overwhelming but also gives us power to see so much support and solidarity coming from around the world. We love you and please keep helping.

Tonight we go to meet another group who will give us a financial donation that will actually enable us to be able to build shelters and winterize empty buildings, to stop people freezing in the streets and parks around BiH.

Thankyou to everyone who has been supporting our work since 2011, but especially the last year when something changed for BAB as the numbers of our supporters, volunteers and helpers greatly increased. We cannot do this work without you.

BAB coordinator.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

News Report about the divisions in Mostar and the entire Bosnia Herzegovina.

BAB photo from a destroyed village near the refugee camp in Mostar (2017)

Here is a news report from the New York Times about the present political situation in BiH. (19.11.2018)

https://www.nytimes.com/2018/11/19/world/europe/mostar-bosnia-ethnic-divisions-nationalism.html?fbclid=IwAR19fVo3AKQSsPz4bux6UsEBLi58OQapyNgl_ExbJ2imRvn914Hdn1DryrA

Here are some links to our projects in Mostar.

https://bridgesacrossborders.net/childrens-home-mostar/

https://bridgesacrossborders.net/mostar-street-art-festival/

https://bridgesacrossborders.net/our-project-at-the-childrens-home-in-mostar-13-06-2018/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Blog novosti/Blog update. (13.11.2018)

Drago nam je da objavimo

da mnoge ovogodišnje učesnice razmjene žena kroz umjetnost i aktivizam sad pomažu naš rad sa iz

bjeglicama i imigrantima ove zime, u različitim ulogama. Grupa iz Njemačke je odlučila donirati novac kao pomoć BAB-u, kao i donaciju za pomoć Mostraskom uličnom umjetničkom

festivalu. Mreže koje smo stvorili počinju stvarati.

Veliko hvala

We are very happy to announce that many participants from the exchange  we created together with others this year for women interested in art and activism, are now supporting our work helping refugees and immigrants this winter in many different capacities. The group from Germany have decided to give a donation to help BABs work and also to give a donation to support the Mostar street art festival. The networks we have been creating are starting to create.

Big massive thanks.

https://bridgesacrossborders.net/exchange-for-women-interested-in-art-and-activism/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BABmobile (04.11.2018)

English text below.

BABmobil. Imamo dobre vijesti. Naše prvo BAB vozilo je skoor spremno. Ovo vozilo vozimo u Bosni u Hercegovinu, kao pomoć u podjeli hrane. Troškovi od oko €1500 uključujući osiguranje i manje popravke su pokriveni od strane samih BAB volontera

We have some good news. Our first BAB vehicle is almost ready. We will be taking this vehicle to Bosnia Herzegovina to assist with aid distribution. The cost of around €1500 including tax, insurance, minor repairs is being covered by BAB volunteers themselves.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medical Training for our ERT. (01.11.2018) English text below.

Medicinski trening

Organizujemo dvodnevni medicinski trening za naše volontere/ke 24 i 25 novembra u berlinu.

Prvi dan je osnovna prva pomoć.

Drugi dan će pažnja biti usmjerena na promrzline, pothlađenost, prepoznavanje ozbiljnih bolesti i hitni porođaj.

Mi nismo medicinski tim, ali vjerujemo da je dobro da naši volonteri budu pripremljeni na sve vrste hitnih slučajeva.

Medical training. We will have two days medical training for our volunteers on the 24/25 of November in Berlin.

The first day is basic first aid.

The second day would have a focus on frostbite, hypothermia, identification of serious diseases and emergency child birth.

We are not a medical team but we believe it is good for our volunteers to be prepared for all emergencies.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A small act of solidarity. (08.10.2018)

English text below.

30. oktobra ove godine, BAB je poklonio dva foto aparata kao pomoć lokalnom narodu u Brazilu, da dokumentuju ilegalnu sječu prašume i, nadamo se da će i uspjeti u zaustavljanju. Više o tome možete pročitati u blogu. Upravo su nam poslali fotografija, kao znak zahvalnosti. Želimo im snagu i uspjeh u onom što pokušavaju ostvariti. Molimo pomozite nam da pomognemo drugima.

On the 30 October this year BAB donated two cameras to help an indigenous tribe in Brazil document the illegal logging of their rain forest and in doing so hopefully help them stop this. You can read more about it further down this blog.


They just sent us a picture as a thankyou. We wish them strength in what they are trying to achieve. Please help us help others.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAB novosti/BAB update. (04.10.2018) English text below.

Posljednjih sedmica se nismo javljali, ali smo bili zauzeti organizacijom i izgradnjom veza sa drugima u pozadini. Slijedi sažetak projakta, događaja i ličnih detalja. Više možete pročitati na našoj web stranici.

Jako smo sretni da će naša prva međunarodna razmjena početi za nedjelju dana. Ona se odnosi na dvadeset žena, deset iz Njemačke i deset iz Bosne i Hercegovine, zainteresovanih za umjetnost i aktivizam. Provešće dvije sedmice zajedno, prvu u Berlinu, drugu u Mostaru, BiH. Ova razmjena je stvorena u partnerstvu sa Nature Friends, Njemačaka i Vijeće mladih Mostara, BiH. Možete saznati više preko naše webstranice.https://bridgesacrossborders.net/info-and-solidarity-events/

Tokom druge sedmice BABA boravka u BiH, BAB volonteri će otputovati u sve zone sa migrantima i izbjeglicama, da razgovaraju o planovima za zimu i humanitarnoj krizi koju očekujemo. Ovi sastanci će biti sa pojedinačnim aktivistima/cama, volenterima/kama i malim grupama, za koje se nadamo da će umrežavanjam i zajedničkim radom nekako uspjeti obezbijediti da između 10 i 20.000 ljudi ostane živo. Za sad, ako sve bude išlo kako je planirano, mi ćemo pomagati i raditi u pranterstvu sa još 12 drugih grupa.

Takođe, tokom posjete Mostaru, nastavićemo da pružamo podršku Dječijem domu i predaćemo veliku količinu dokumenata na kojima smo radili, kako bi se popravila situacija sa brigom o djeci u riziku. Radićemo u partnerstvu za implementaciju novih strategija, za koje se nadamo da će pomoći djeci u riziku širom BiH. https://bridgesacrossborders.net/childrens-home-mostar/ https://bridgesacrossborders.net/our-project-at-the-childrens-home-in-mostar-13-06-2018/ Ovo će biti urađeno otoreno, dostupno i besplatno, radeći sa edukatorima/cama djece. Ovo je početak dugoročnog projekta, koji kao jedan od ciljeva ima i podršku traumatizovanim odraslim osobama. Takođe smo proširili naš krug i solidarisali se sa domicilnim stanovništvom, jednim plemenom u Brazilu.https://bridgesacrossborders.net/malo-djelo-solidarnosti-sa-drugim-dijelom-svijeta-a-small-act-of-solidarity-to-the-other-side-of-the-world-30-08-2018/ Ovo je prva naša podrška nekom tako udaljenom mjestu. Pored svega ovoga, dobili smo pomoć od izbjeglica bez smještaja kojima smo mi pomagali ovog ljeta u BiH, i to u brizi za maloljetnike bez skrbnika u UK.

Ima toga još, ali mislimo da smo dovoljno rekli za ovaj put.

Još nam trebaju donacije za naš zimski projekat, kad ćemo poslati tim za hitne intervencije u BiH.

The last weeks we have been quiet on updates but very busy organizing and networking in the background. Here is a summery of projects, events and personal moments. You can read more details by exploring the website.

We are very happy to announce our first international exchange will start in one weeks time. This is for twenty women, ten living in Germany and ten from Bosnia Herzegovina interested in art and activism. They will spend two weeks together, the first week in Berlin, Germany and the second in Mostar, BiH. Both elements include programs that include networking, learning about each other cultures, creating art and more. This exchange has been created in partnership with Nature friends, Germany and Mostar youth council, BiH. Both weeks will include an event about the exchange that will also be soli/info events for the refugees and immigrants in BiH. You can find out more by visiting our events page.https://bridgesacrossborders.net/info-and-solidarity-events/

During the second week in BiH two BAB volunteers will travel to all the refugee and immigrant hotspots to discuss and plan for the coming winter and the humanitarian disaster we are expecting to happen. These meetings will take place with individual activists, volunteers and small groups who through uniting and working together we hope can somehow provide the basic needs to keep between 10 and 20 000 people alive. So far if all goes to plan we will be supporting and working in partnership with at least twelve other groups.
Also during the visit to Mostar we are continuing our support for the children’s home and will be handing over a large number of documents we have been working on to improve the care of children at risk.https://bridgesacrossborders.net/childrens-home-mostar/  https://bridgesacrossborders.net/our-project-at-the-childrens-home-in-mostar-13-06-2018/ We will work in partnership for the implementation of these new strategies, which we hope will go on to help children at risk throughout BiH. This will be done through open source and for free working with educators of children. This is the start of a long term project with additional aims of supporting traumatized adults. We also expanded out solidarity starting to support an indigenous tribe in Brazil. This is our first support to such a far away place.https://bridgesacrossborders.net/malo-djelo-solidarnosti-sa-drugim-dijelom-svijeta-a-small-act-of-solidarity-to-the-other-side-of-the-world-30-08-2018/

Along side all this we have been getting support from homeless refugees we helped in the summer in BiH now helping unaccompanied refugee children in the UK. There is more but we think that is enough to tell you for now. We still need donations for our winter project when we will send emergency response teams to BiH.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Malo djelo solidarnosti sa drugim dijelom svijeta/A small act of solidarity to the other side of the world. (30.08.2018)

Ranije ove godine BAB-u su donirane digitalne kamere za projekat koji smo planirali uraditi sa izbjeglicama u Sarajevu. Ideja je bila da stvore fotografije njihovih utisaka o Sarajevu koje bi bile postavljene u Sarajevu. Zbog situacije i toga što je naš rad morao biti usmjeren na osnovno preživljavanje, nismo bili u mogućnosti provesti ovaj projekat. Ipak se nadamo da ćemo u budućnosti moći provesti ovu ideju. U međuvremenu smo čuli o grupi u Brazilu čiji su životi i preživljavanje u opasnosti zbog ilegalne sječe prašume. Oni se zovu Guajajara i žive u istočnoj regiji Amazona u zaštićenom rezervatu. Pokušavaju zaštititi živote i svoj habitat odupirući se ilegalnim pilanama dokuemntujući uništavanje prašume. Nekoliko ih je ubijeno. Nakon razgovora sa donatorima, dogovoreno je da se dvije digitalne kamere doniraju njima kao pomoć. Možete više pročitati o Guajajarama ovdje:https://www.survivalinternational.org/articles/3425-giving-a-platform-to-the-tribal-guardians-of-the-natural-world

Nezavisni autor filmova odlazi da živi s njima tri mjeseca, i pokušat će im pomoći da dokumetuju sve što se dešava. Razumljivo, ova osoba i svoju sigurnost stavlja na kocku. Već je radio na filmu o izbjeglicama koje pokušavaju preći iz Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ako želite pomoći njemu u ovim naporima, možete otići na ovaj link za crowdfunding:https://www.indiegogo.com/projects/guardians-of-the-forest#/

English Text.

Earlier this year BAB was donated some digital camera’s for a project we intended to do with the refugees in Sarajevo. The idea was for them to take photo’s of their impression of Sarajevo and we would exhibit these photos in Sarajevo. Due to the situation and our work needing to be more focused on basic survival needs we were unable to carry out the project. We still hope in the future to be able to create this amazing idea.

In the meantime we heard about a group of indigenous people in Brazil who’s lives and community are at risk due to illegal logging of their rain forest. They are called the Guajajara and live east of the Amazon region on a protected reserve. They are trying to protect their lives and their habitat by resisting the illegal loggers and also documenting the destruction of the rain forest. A number of them have already been killed. After speaking to the donors of the digital camera’s we all agreed to donate two camera’s to try to help them. You can read more about the Guajajara here:https://www.survivalinternational.org/articles/3425-giving-a-platform-to-the-tribal-guardians-of-the-natural-world

There is also an independent film maker who will live with them the next three months trying to help them document what is happening. As you can understand this person is putting their personal safety at risk. He already made a film about a refugee trying to cross from France to the United Kingdom. If you would like to support him in his efforts you can click on his crowdfunding:https://www.indiegogo.com/projects/guardians-of-the-forest#/


Posted in Uncategorized | Leave a comment